Danh mục sản phẩm

MXL

MXL Microphone là bộ phận Âm thanh Chuyên nghiệp của Marshall Electronics, một công ty tư nhân chuyên về điện tử công nghiệp và tiêu dùng. Marshall Electronics được thành lập vào năm 1980 bởi Leonard Marshall, người sở hữu và điều hành công ty ngày nay, và mối quan tâm sâu sắc của ông đối với micro là động lực thúc đẩy sự thành lập của MXL Microphone.