Microphone AKG P220 High-Performance Vocal Condenser

4.850.000

Bảo hành: 12 thángLỗi là đổi mới trên toàn bộ hệ thống