Micro thu âm MXL V67G

3.100.000 2.500.000

Khuyến mãi:

Tặng dây micro canon