Micro thu âm MXL 770 chuyên nghiệp

2.470.000

Bảo hành: 12 thángLỗi là đổi mới trên toàn bộ hệ thống