Combo thu âm hát live u16k + PC K600

6.000.000 4.200.000

Bảo hành: 12 thángLỗi là đổi mới trên toàn bộ hệ thống