Chân micro thu âm đứng 70B Nhập khẩu

400.000 350.000

Giao hàng nhanh toàn quốc

Cam kết chân micro chất lượng cao

Các kết nối bằng kim loại bền