Bông lọc âm micro phỏng vấn 21 cm

220.000 200.000

Bông lọc cho micro phỏng vấn